Gaszowice, 03 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 dotyczące dostawy bramowego centrum frezerskiego CNC

 

      W związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie seryjnej produkcji komponentów wysokosprawnych układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym", na który ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa III "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-00DC/17-001) zapraszamy do składania ofert na dostawę bramowego centrum frezarskiego CNC. Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej.