LORKEN-TECH Henryk Bugdol (ul. Rydułtowska 71, 44-293 Gaszowice) realizuje projekt pt. "Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie seryjnej produkcji komponentów wysokosprawnych układów chłodzenia baterii w samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym".

 

W ramach projektu zostaną zakupione:

  • bramowe centrum frezarskie CNC,
  • pionowe centruj obróbkowe CNC,
  • pionowe centrum frezerskie CNC,
  • wgłębne centrum elektroerozyjne CNC.

 

      Projekt umożliwi wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci komponentów wysokosprawnych, nowoczesnych układów chłodzenia cieczą baterii w samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym. Prototypy detali powstały w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Z innowacją produktową nierozerwalnie związana jest innowacja procesowa, która dotyczy unikatowego sposobu realizacji operacji obróbczych i zapewnia wysokie parametry techniczne docelowego układu. Przedsiębiorstwo wdroży również innowację marketingową mającą na celu nowe pozycjonowanie produktów firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży. Projekt wygeneruje 3 nowe miejsca pracy.

 

Wartość projektu: 3 832 490,59 PLN

Wartość dofinansowania: 1 090 261,55 PLN

Termin realizacji: 2017-04-01 - 2018-12-31

 

      LORKEN-TECH Henryk Bugdol ubiega się o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

 

      Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

 

---------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017